مرکز خرید گوجه گلخانه ای در رشت

شرکت گوجه ایران دارای مرکز خرید گوجه گلخانه ای در رشت می باشد . جهت دریافت اطلاعات در این مورد حتما تماس بگیرید.
امروزه از گوجه فرنگی استفاده های مختلفی می شود . گوجه فرنگی را به صورت های مختلفی از جمله رب ، سس ، پودر ، خشک شده و بدون پوست می توان یافت و همچنین در تولید بسیاری از آب میوه ها نقش دارد . برای فرآوری گوجه فرنگی از دو روش غلیظ کردن و خشک کردن به عنوان اصلی ترین روش ها استفاده می شود.