مرکز صادرات گوجه فرنگی به روسیه

شرکت گوجه ایران مرکز صادرات گوجه فرنگی مرغوب به روسیه است .
یکی از مراکزی که در جهت صادرات گوجه فرنگی به کشور های مختلفی همچون روسیه گام بر می دارد شرکت گوجه ایران است . کشور روسیه هم اکنون در حال خرید کلیه سبزیجات و صیفی جات از کشور ما می باشد . گوجه فرنگی یکی دیگر از این محصولات است که باب تجارت ایران و روسیه را به صورت جدی باز کرده است .
تجار ایرانی می توانند محصولات مرغوب شرکت گوجه ایران را به این کشور صادر کنند .
برای ارتباط پایدار و ارزان سامانه پیامکی مجموعه در خدمت شماست . عدد 5 را ارسال کنید .