مرکز فروش انواع گوجه فرنگی زرد

مرکز فروش انواع گوجه فرنگی زرد در حجم وسیع می تواند این گوجه ها را در اختیار گیرد.
گوجه فرنگی ارگانیک که زادگاه آن در آمریکای جنوبی می باشد، دارای تنوع در رقم می باشد. انواع مختلف این میوه یا صیفی در بازار یافت می شود. اما مدتی است که ارقامی با رنگ زرد هم به بازار عرضه شده است. این نوع از گوجه ها هر چند در رنگ متفاوت با نمونه های معمول می باشند، اما از نظر خواص کاملاً مشابه با گوجه های قرمز می باشند. این رقم از گوجه گیلاسی زرد را در انواع ریز و نیز گلابی شکل می توان کشت  که انواع ریز آن دارای کاربری تزئینی است.