مرکز پخش بذر گوجه گیلاسی

مراکز پخش این بذر های گوجه فرنگی گیلاسی در مناطق گرمسیری بسیار زیاد می باشند چرا که این نوع گوجه ها در مناطق سردسیر رشد خوبی ندارند و به همین دلیل کشت بسیار کمی دارند، این بذر ها بعد از بسته بندی به صورت عمده به دست مراکز پخش بذر های گیاهان می رسند البته بذر گوجه گیلاسی قیمتی بسیار مناسب دارد.

مرکز پخش بذر گوجه گیلاسی

ویژگی بارز بذر گوجه گیلاسی

ویژگی بارز بذر گوجه گیلاسیگوجه فرنگی قرمز گیلاسی ابتدا به صورت پیوندی می باشند یعنی درختچه های گوجه ها را با هم ترکیب کرده و سپس میوه به دست آمده سپس گوجه به دست آمده به نام گوجه گیلاسی شناخته می شوند اما این کار برای کشاورزانی که این گوجه ها به تعداد زیاد کشت می کنند مناسب نمی باشد و به همین دلیل باید این از بذر های گوجه گیلاسی را خریداری و به جای پیوند کردن استفاده می کنند.

یکی از ویژگی های بارز این بذر ها، گرد بودن آن ها می باشد یعنی شکلی گرد دارد گیاه از وسط این بذر رشد می کند، این گیاه به صورت درختچه ای می باشد، ویژگی بذر گیلاسی بسیار گوناگون می باشد اما این بذر ها درون بسته بندی هایی می باشند و به بازار ها عرضه شده اند.

بذر های گوجه فرنگی خشک می باشند و به صورت یک اندازه در بسته بندی ها وجود دارند اما باید بدانید که این بذر ها سفید می باشند و با همین دلیل در هنگام پخش بذر آن بسیار معلوم می باشد اما یکی دیگر از ویژگی های این بذر ها وجود سایز های متوسط آن ها می با‌شد که در خاک به درختچه های یک متری تبدیل می شوند، این نوع بذر ها تکامل یافته هستند و گوجه تولید شده و پرورش شده ی آن ها اکثرا ضد یخ می باشند و این ویژگی بسیار خوب می باشد.

جدیدترین قیمت بذر گوجه گیلاسی

جدیدترین قیمت بذر گوجه گیلاسی قیمت بذر گیلاسی بستوی به ( نوع بذر، سایز بذر، اندازه بسته بندی، وزن بسته بندی، نوع درختچه و گوجه گیلاسی) اشاره کرد، این گوجه های گیلاسی بذری بسیار کوچک دارد و همین بذر باعث می شود تا گوجه های مینیاتوری یا به گونه ای گیلاسی تولید شود.

یکی از دلایلی که باعث ایجاد نوسان و تفاوت قیمت این بذر ها در نقاط مختلف کشور می شود مسافت حمل و نقل می باشد، این بذر ها به صورت بسته بندی در ماشین های حمل و نقل فرار می گیرند و به همین دلیل هر چقدر مسافت کم یا زیاد باشد به ترتیب قیمت نهایی افزایش و یا کاهش می یابد که این باعث می شود تا قیمت این بذر ها متفاوت باشد.