مرکز پخش گوجه گیلاسی زرد

آیا می دانید هر گوجه گیلاسی زرد حدوداً چند گرم است؟ پرورش این نوع گوجه و پخش عمده آن عمدتاً توسط چه مرکز تولیدی صورت می گیرد؟
گوجه گیلاسی زرد از نظر شکل ظاهری و حتی طعم با انواع گوجه های ایرانی تفاوت چشمگیری دارد، بوته این نوع گوجه کوتاه اما باردهی بسیار فراوانی دارد. محصول یا همان گوجه بوته ها هر کدام تقریباً هم اندازه و دارای وزنی بین ۱۶ تا ۲۰ گرم هستند. بذر گوجه های گیلاسی زرد رنگ وارداتی از کشور آمریکا هستند و تنها به صورت گلخانه ای رشد و پرورش می یابند. البته تولید و پرورش گوجه های زرد در محیط خانه و به آسانی امکان پذیر است. توجه داشته باشید که جهت خرید عمده این نوع گوجه باید به مرکز پخش یا گلخانه های تولیدی در شهرهای مختلف مانند تهران و اصفهان مراجعه نمایید.