مشاوره خرید اینترنتی گوجه گلخانه ای در گرگان

جهت مشاوره و خرید اینترنتی گوجه گلخانه ای در گرگان با شرکت گوجه ایران تماس گرفته و به هدف خود برسید.
گوجه فرنگی میوه ای قرمز رنگ و کمی آبدار است . گوجه فرنگی گیاه بومی آمریکای مرکزی و جنوبی است که در زمان استعمار اسپانیا به نقاط دیگر جهان نیز منتقل شد . امروزه انواع مختلف این گیاه از نظر رنگ و اندازه در کشورمان ایران کشت می شود.