نحوه صادرات گوجه تزیینی

ایران قدرت لازم را در استحصال و صادرات گوجه تزیینی دارد و با هدف قرار دادن برخی کشور ها و تبلیغات گسترده ای که انجام می دهد به صدور بار می پردازد شما از نحوه صدور گوجه چه می دانید؟

گوجه فرنگی ایران
بی نظیر است و عاملین پرورش در مزارع و گلخانه در نواحی مختلف کشور به پروردن گونه های مختلف اشتغال دارند، بار آوری مناسب گوجه و برخی اقلام جدید صادرات آن را رونق می بخشد از این رو گوجه تزیینی ایران هم با زیباترین اشکال خود در چرخه صدور وارد می شوند.
گفتنی است نحوه صدور گوجه بسیار اهمیت دارد زیرا آن میوه ای است که بسیار در معرض فساد غذایی قرار دارد بنابراین زمانبندی پینش گوجه و چگونگی بسته بندی بسیار مهم هستند.
همچنین در تاییدیه نهایی صادراتی باید حتما اطلاعات جامعی از محصوله گوجه اعم از معمولی، تزیینی و … درج شوند.