نحوه کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای در منزل

برای آشنایی با نحوه کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای در منزل می توانید به این مطلب توجه کنید .
عزیزانی که تمایل به کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای دارند باید در ابتدا بذر مورد نظر را تهیه کرده و در فصل مناسب اقدام به کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای نمایند . برای کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای باید عواملی همچون دمای مناسب ، انتخاب بذر مناسب ، هرس کردن به موقع ، زمان کاشت مناسب و… را مد نظر قرار دهند . دمای مناسب برای کاشت گوجه فرنگی زمانی است که درجه حرارت محیط بالاتر از ده درجه سانتی گراد باشد .