نرخ گوجه گلخانه ای گرد

کشور روسیه هم اکنون یکی از خریداران عمده محصولات و صیفی جات کشور ایران است . روزانه تناژ های بالایی از محصولات کشور ما به کشور های مختلف به خصوص کشور های همسایه ارسال می شود .
تجار ایرانی فعالیت گسترده خود را در این زمینه آغاز کرده اند . شرکت گوجه ایران سعی خود را بر تامین محصولات و صیفی جات کشور های مختلف گذاشته است .