نمایندگی خرید گوجه گلخانه ای در همدان

مژده به خریداران گوجه گلخانه ای در همدان . شرکت گوجه ایران جهت رفاه حال شما عزیزان نمایندگی فعال خود را به منظور خرید و فروش گوجه فرنگی در همدان آماده ارائه خدمات به شما کرده است.
گوجه فرنگی به دو صورت وارد ایران شده است . در ابتدا از طریق کشور ترکیه و ارمنستان و روش دوم از طریق سفرهایی که قاجاری ها به کشور فرانسه داشتند گوجه فرنگی به ایران وارد شد . از همان زمان گوجه فرنگی در ایران کشت و پرورش داده شد