نمایندگی فروش انواع گوجه در کشور

نمایندگی فروش گوجه ایران انواع محصولات خود را در سراسر کشور گسترده کرده است.
نشاء گوجه فرنگی را باید حتما در ساعت های پایانی روز یا اوایل شب کاشته شود تا از ضربه و آسیب حرارت آفتاب بر روی گیاه کاسته شود. دکتر فریتی خاطر نشان می کند که گوجه فرنگی پس از انتقال جهت کشت دوباره به وضعیت دمایی خنک و نمناکی لازم دارد. شایسته و مناسب است تا بوته را از ریشه تا اولین برگ گیاه را بر روی ساقه آن در زیر زمین قرار دهید، این کار باعث می شود که ریشه در خاک مقاوم تر شود.