پخش انواع گوجه فرنگی قرمز

شرکت گوجه ایران پخش انواع گوجه فرنگی قرمز درشت را آغاز کرد .
گوجه فرنگی بومی جنوب قاره امریکا یعنی منطقه پرو و اکوادور است . این گیاه که میوه های ریز و زرد رنگ داشت در قرن شانزدهم از طریق مکزیک به اروپا معرفی شد اما تا پایان قرن نوزدهم گیاه کمیابی در اروپا محسوب می شد و در حال حاضرصد ها سال است که در اروپا پرورش داده می شود .
گوجه فرنگی ابتدا به عنوان گیاه زینتی در باغچه ها کشت می شد و به نام سیب طلایی یا سیب عشق معروف بود . معروف ترین نوع گوجه فرنگی قرمز درشت آن است که در بازار به وفور یافت می شود .
شرکت گوجه ایران اقدام به عرضه انواع گوجه فرنگی نموده است .