پخش عمده گوجه فرنگی ریز

پخش عمده گوجه فرنگی های ریز تولید شده به بازار ها با چه اهدافی و به سبب چه خاصیت هایی بصورت عمده انجام می گیرد؟
گوجه فرنگی های تولید شده توسط تولید کننده های مختلف به شکل های مختلفی موجود می باشند که از نظر سایز، طعم و کاربرد هم متفاوت می باشند.
گوجه فرنگی های ریز یکی از این محصولات هستند که به صورت عمده در بازار ها پخش می شوند و کاربرد های مخصوص خود را دارا می باشند.