پخش گوجه فرنگی گرد ارزان

قیمت گوجه فرنگی گرد رو به ارزان شدن است . شرکت گوجه ایران مرکز پخش گوجه فرنگی است .
قارچ ها عوامل بیماری زای گیاهی میکروسکوپی هستند که برای بقا به گیاهان زنده ، و سبز یا مواد آلی مرده نیاز دارند .
اکثر قارچ ها اسپور تولید می کنند که این اسپور ها توسط باد ، آب و سایر وسایل ( ابزارها ) به میزبانشان منتقل می شوند ، که تحت شرایط مطلوب از لحاظ درجه حرارت و رطوبت هوا جوانه زده و گیاهان سالم را آلوده می کنند . در شرایط نا مساعد ، بیشتر قارچ ها به صورت اسپوره ای در حال خواب ( غیرفعال ) در بقایای گیاهی و در خاک بقاء می یابند . بعضی اوقات ساختار های غیرفعال ، به شکل اسکلروت در می آیند که اجسامی سخت با ضخامت 1 – 5 میلی متر و اغلب به رنگ قهوه ای یا مشکی هستند و در داخل یا روی بافت های آلوده قرار می گیرند .
اسکلروت ها ممکن است به اشکال مختلفی باشند و چنانچه در داخل ساقه ها وارد شوند ، (به شکل پوسیدگی ساقه ) ، اینها به وسیله دیواره های محبوس کننده ساقه ، شکل دار می شوند . اسکلروت ها ممکن است برای ماه ها یا حتی سال های زیادی در شرایط خشک روی بقایای گیاهی یا در خاک بقا یابند .