پرورش گوجه فرنگی اصل ارزان قیمت

برای پرورش گوجه فرنگی اصل ارزان قیمت باید به یک سری نکات توجه کرد تا بتوان محصولی با کیفیت را تولید و روانه بازار محصولات صیفی و سبزی کشور نمود.
پرورش محصولات متنوع بسته به نوع بذر آن، شرایط محیط و چنذین فاکتور مهم دیگر متفاوت بوده و برای هر محصول اختصاصی است. گوجه فرنگی اصل که در کشور تولید می شود را می توان در برخی مراکز پیدا کرد و به قیمت مناسب و ارزانی آن را در اختیار مشتریان و متقاضیان عمده و خرده کشور قرار داد.