کاشت بهترین گوجه فرنگی زینتی

بهترین گوجه فرنگی های زینتی در کشور کاشت می شوند .
بازار گوجه ایران بهترین گوجه فرنگی های کشت شده را در کشور عرضه می کند . این مجموعه گوجه فرنگی های مرغوب را در بازار عرضه می کند و برای صادرات نیز آمادگی کامل دارد .
آشنایی با بستر های پشم سنگ :
پشم سنگ دارای حجم تخلخل به میزان 97% بوده و ساختمانش را در طول دوره رویش به خوبی حفظ می کند .
اگر چه تهیه و ساخت آن مشکل است ولی نتایج قابل اطمینانی در تولید می دهد .
کنترل سیستم کاشت ساده است ولی باید در مورد ترکیب محلول غذایی آن دانش کافی داشت .
آب مصرفی باید دارای کیفیت مطلوبی باشد و آن کمتر از 1 باشد .
تنظیم و ترکیب محلول غذایی آن نیاز به کنترل دقیقی دارد .
برای تهیه آن دقت فنی زیادی لازم است .