گلخانه هیدروپونیک گوجه فرنگی

گلخانه هیدروپونیک گوجه فرنگی از گلخانه های مدرن در تولید این محصول است.
کشت هیدروپونیک به معنای water working است که این امکان را فراهم می کند تا با کار کمتر و در زمان کوتاه تر محصول بیشتری را برداشت کنید.با این روش محصولات زیادی را می توان به بار نشاند.
مزیت های این روش صرفه جویی در نیروی کار و زمان،حذف بیماری ها  به دلیل حذف خاک و نیز مصرف بهینه آب می باشد.