گوجه فرنگی و دغدغه های خرید

گوجه فرنگی از جمله مواد غذایی خوراکی و درمانی می باشد که با توجه به شرایط مطلوب آب و هوایی در ایران و تولید گسترده آن ، دغدغه های خرید مردم جهت تهیه آن کاهش یافته است .
یکی از مواد مغذی در گوجه فرنگی ، لی کوپن می باشد ،
لی کوپن از دسته مواد محلول در چربی می باشد که جهت جذب آن در بدن می بایست به همراه چربی مورد مصرف قرار گیرد ، بنا بر این روغن زیتون و یا سایر روغن های مفید می توانند نقش مهم و منبع مناسبی در بدن داشته باشند .
گوجه فرنگی و فرآورده های آن از جمله مواد غذایی برای بدن هستند که مصرف روزانه آن با توجه به ویتامین ها و دیگر مواد مفذی می تواند سبب تامین سلامت جسمی شود و هم چنین به عنوان رژیم غذایی مورد مصرف قرار گیرد .
با توجه به نوع مناطق و آب و هوای موجود در آن ایران از جمله تولید کنندگان درجه یک گوجه فرنگی و رب آن می باشد که سبب کاهش دغدغه مردم جهت تامین آن گشته است .