گوجه فرنگی و کشت آن در گلخانه

یکی از مکان های کشت گوجه فرنگی در گلخانه می باشد که رشد آن تابع عوامل متفاوت محیطی و آب و هوایی و دیگر موارد می باشد .
در فصول پاییز و زمستان به علت شرایط آب و هوایی ، گوجه فرنگی گلخانه ای و سرد خانه ای ، از موجودی های بازار گوجه فرنگی در ایران می باشند .
با توجه به کیفیت بالای گوجه فرنگی های گلخانه ای ، حجم بالایی از آن به دیگر کشور های همسایه صادر گشته و دارای طرفداران زیادی می باشد .
هم چنین کشت در گلخانه می تواند به دو صورت مستقیم بذر یا نشایی می باشد که روش مستقیم بذر توصیه نمی گردد و بهتر است ابتدا در خزانه بذر ها کاشته شوند و زمانی که به وقت نشایی رسیدن به زمین اصلی انتقال یابند .